Een Coach voor het Hoogste Niveau

Vitaliteitscoaching Tilburg

 

Een heleboel mensen zoeken een antwoord om hun hoge stressniveau en slechte gewoontes op te lossen. George L Gift douane vliegtuigen voorthernces van Hell Angels en hij zegt dat hij zich herinnert dat een collega zei dat hij ging om een te krijgen voor zichzelf. Tijdens zijn werk voor ABC Co, zei Serve America uitvoerend directeur TimCamp “Onze één-op-één vitaliteitscoach blijft aan omdat ik altijd heb gevonden dat zij in staat zijn de deuren naar ‘grootsheid’ open te zwaaien”. Vergis u niet, een coach voor de hoogste trillingsenergie, een coach om de grootste vitaliteit te brengen aan de mensen die leven in een maatschappij met hoge stress is geen nieuw concept. In feite is dit soort coaching al een fenomeen sinds het begin van de jaren 1900 met de James Bond dagen.

Er bestaan verschillende coachingsmodellen, maar een van de bekendste is het model dat door L. Michael Hall Ph.D. werd ontwikkeld en in zijn boek “Psycho-Physical Fitness Coaching” wordt beschreven. Een uitstekend model van coaching op dit gebied is niet zozeer een stuk theorie, maar het is een stuk feitelijke wetenschappelijke en lichamelijke gegevens of gedrag. De rol van een coach is het controleren van het niveau van de toestand van een persoon. Dat wil zeggen dat de coach niet een bepaald niveau van zijn of geestestoestand bepaalt, maar eerder een controle uitvoert op iemands huidige toestand.

Geloof niet wat je leest…Hier, overweeg zorgvuldig het bovenstaande. Ik ga het proces van een fenomenale coach afbreken maar niet vereenvoudigen. Het laatste wat ik ga doen is een gratis korte presentatie aanbieden over waarom dit proces werkt en wat er in dit proces omgaat. De presentatie hieronder zal een aantal zaken voor u verduidelijken.

Drie componenten of bestanddelen van een fenomenale coach liggen voor de hand:

– 1) Existentieel/volkomenheid

– 2) Een coachingsproces

– 3) Optreden als vertaler om duidelijkheid te scheppen.

1.) De existentiële/volkomenheid van de coach.

Het doel van de coach is om het persoonlijke energieniveau van een individu te verhogen en hem of haar toegang te geven tot zijn of haar persoonlijke kracht om zijn of haar leven op een positieve en transformerende manier te beïnvloeden. De coach is geen facilitator of adviseur, noch is hij een motivator om doelen, keuzes of resultaten te bereiken, in het geheel niet. De belangrijkste rol van een coach is het bewustzijnsniveau van een individu te verhogen.

Een coach is er niet om te doen voor de cliënt. Wanneer een cliënt naar een coach komt, is het gewoon de taak van een coach om verandering in de cliënt te faciliteren. Soms weet de cliënt niet wat hij/zij moet gaan doen; soms weet de cliënt het wel maar kiest hij/zij ervoor om vast te blijven zitten; soms moet de cliënt een verschuiving maken en als coach (als vertaling voor de cliënt) moeten we die verschuiving faciliteren. Een coach zal die katalysator zijn.

Lees meer:

Vitaliteitscoaching Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *